Årsmøte 2020

Daniel Sandhåland Ukategorisert Leave a Comment

Del på Facebook

Styret i Karmøy Svømmeklubb innkaller med dette til Årsmøte 2020. Tirsdag 10. mars kl. 18.00 på Vormedal skole.

Husk at dere melder inn saker til styret innen to uker før årsmøtet, frist 25.02.20. Send inn til karmoysk@gmail.com.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Årsmelding:
http://www.karmoysvkl.no/arsmelding-10-3-2020/
Årsregnskap:
http://www.karmoysvkl.no/wp-content/uploads/2020/03/%C3%85rsregnskap-2019.pdf
Revisjon:
http://www.karmoysvkl.no/wp-content/uploads/2020/03/S-C558-20022714010.pdf
Resultat:
http://www.karmoysvkl.no/wp-content/uploads/2020/03/Karmoy-Svommeklubb-Resultat-2019-.pdf
Budsjett:
http://www.karmoysvkl.no/wp-content/uploads/2020/03/Karmoy-Svommeklubb-Budsjett-2020-.pdf
Foretningsorden:
http://www.karmoysvkl.no/forslag-til-forretningsorden-ksk/

Med hilsen
For Karmøy Svømmeklubb

Sandra Larsen
Nestleder