Foreldrevettregler

NIF’s foreldrevettregler

  1. Husk at ditt barn deltar for å glede seg selv – ikke deg!
  2. Motiver barn til deltakelse, ikke tving dem! Barn trenger voksenkontakt og setter pris på at du er sammen med dem.
  3. Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ene og fortell dem hvordan de skal løse og takle konflikter
  4. Støtt og oppmuntre alle barna som deltar – ikke bare egne barn
  5. Vær positiv i både medgang og motgang
  6. Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barnas mestring. Mestringsbehovet til barna er grenseløst
  7. Respekter dommere og funksjonærer sine avgjørelser. Si fra til den det gjelder, dersom du mener andre foreldre/foresatte går over streken
  8. Vis respekt for barnas rettigheter, integritet og menneskeverd – hvert barn er unikt og fortjener din respekt
    Sørg for at barnet ditt har riktig og fornuftig utstyr. Vær kritisk til aktører som driver unødig kjøpepress på barna.