Nyttig info

På denne siden har vi samlet diverse informasjon som er nyttig for alle som er medlem av Karmøy Svømmeklubb. Vi opplever at dette er info spesielt nye medlemmer etterspør. Er det info du savner? Send en e-post til dagliglederksk@gmail.com.

Hva koster det å svømme i KSK?

For å være medlem av klubben betaler du en medlemskontingent som dere finner under kontigenter.

Andre kostnader:

Egenandeler til svømmestevner og treningsleir. Stipulerte egenandeler står oppført i terminlisten.
Julelotteriet. Mange velger å kjøpe loddene selv fremfor å selge dem. I så fall blir dette også en utgift, en valgfri sådan.
Kjøp av klubbtøy og badehetter. Det er selvsagt ikke noe krav at man bruker klubbtøy, men mange velger å kjøpe seg en T skjorte og en shorts til å ha på landtrening og under svømmestevner.
Dersom det er flere fra samme familie som betaler treningsavgift og/eller kursavgift i KSK, skal det være moderasjonspris på alle utenom på den avgiften som er høyest. På kurs settes prisen da til søskenmoderasjonspris som i 2017 er kr 200 lavere enn full pris. Det er viktig at foresatte med flere barn i klubben registrerer alle under samme bruker i tryggivann. Hvis ikke er det vanskelig for oss å fange opp hvem som skal ha søskenmoderasjon.

Forsikringer

Reiseforsikring: En egen reiseforsikring er nødvendig når du reiser på stevner og leirer med KSK. Klubben har ikke egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom eller andre hendelser når vi er på tur.

Reisevirksomheten i klubben er stor, og vi er ofte mange på tur. Dette gjør at vi er tidlig ute med booking av transport og overnattinger for å senke kostnader og egenandeler. Ulempen er at ”budsjettreiser” gir liten eller ingen fleksibilitet med hensyn til eventuelle avbestillinger. Alle må ha reiseforsikring med avbestillingsforsikring som gjelder for familie. På denne måten vil man ikke lide økonomisk dersom deltageren blir syk og må melde avbud. Utover sykdom gjelder en slik avbestillingsforsikring også i forbindelse med andre hendelser av alvorlig karakter i familien.

Sjekk din egen forsikring for detaljer og anskaff en dersom dere ikke allerede har.
Sett dere også inn i dekningen for reisegods og lignende. Det hender dessverre at ting blir mistet/stjålet når man er på tur.

Skulle deltakeren i tillegg bli syk/skadet på reisen skal man heller ikke glemme behandlingsutgifter og hjemtransportkostnadene, som kan være greit å få dekket om noe galt skulle skje.

Når du reiser innen EØS-områder bør man også ha med seg Europeisk Helsetrygdkort. Dette kan bestilles på www.trygdeetaten.no (kostnadsfritt).

Ansvarsforsikring: Klubben har egen ansvarforsikring gjennom Norges Svømmeforbund som gjelder for de aktiviteter og arrangementer klubben har.

Forsikring for unge opp til og med 12 år: Gjennom NIF har KSK en forsikringsordning som gjelder for alle som deltar på aktiviteter via KSK. Fra det året de fyller 13 år må deltagere ha en grunnlisens for å være dekket av idrettskadeforsikringen. Forsikringen betales av KSK. Du som foresatt trenger ikke å foreta deg noe for at denne lisensen skal betales.

Svømmestevner

Svømmestevner er gøy! Her blir du enda bedre kjent med klubbkameratene dine og få se resultatet av din treningsiver.

Klubbstevner: Dette er uformelle konkurranser i regi av klubben som skjer i treningstiden. Hensikten med disse stevnene er at barna får en myk og uhøytidelig innføring i hvordan det er å delta på svømmestevner. Forhåpentligvis vil dette være en avdramatisering av svømmekonkurranser, slik at barna får en god og trygg førstegangsopplevelse med stevner.

Ikke approberte stevner (rekruttstevner) : Disse stevner er spesielt egnet for barn mellom 8 og 10 år, gjerne også eldre svømmere som er nye i idretten. Her er øvelsesutvalg tilrettelagt, svømmerne blir ikke diskvalifisert og alle får premie. Målsetning for svømmerne som deltar på rekruttstevner er å lære stevnerutiner og venne seg til konkurransesituasjonen.

Approberte stevner (åpne stevner) Disse stevner er for alle som er 10år eller eldre. Her er det tidtaking og rangering av nivå. Man får inspirasjon av eldre svømmere, 1/3 del premiering og litt mer sommerfugler i magen. Våre ulike grupper har ulike stevner som sitt hovedmål hver sesong, dette vil treneren informere mer om både på trening og på foreldremøter.

Les mer om arrangementsstruktur her.

Påmelding – og er svømmeren kvalifisert?: En viktig ting å være klar over er at det er trenerne som velger ut hvilke øvelser svømmerne skal delta på. Trenerne velger øvelser basert på hva man har jobbet med på trening i tiden frem mot stevnet.

På KSK sin hjemmeside skal aktuelle stevner for de enkelte svømmegruppene være listet opp.

www.medley.no – terminliste finner man forøvrig også detajert info om de enkelte stevnene.

Egenandeler svømmestevner og andre aktiviteter: Dere betaler ingen egenandel for KSK´s egne svømmestevner. Info om hvordan du betaler står i skrivet som sendes ut pr mail. Stort sett så er det nettbetaling, altså betaling ved påmelding. Enkelte ganger er vi spesielt tidlig ute med påmeldingen, f.eks ved utenlandsreiser, i slike tilfeller vil dere få faktura i medlemsnett med betalingsdato ca. en uke før stevnet eller treningsleiren.

Hva om jeg blir syk? Hvis man blir syk og ikke kan delta på stevnet må man gi beskjed så tidlig som mulig. I forbindelse med hvert stevne sender oppmann ut et telefonnummer til én av de trenerne som er satt opp som trener på det aktuelle stevnet. Bruk dette nummeret til å melde fra om frafall så snart dere vet om det (send sms). Det er viktig at vi trenere får vite om dette før stevnet starter, slik at vi rekker å stryke dere fra listen.

Hva skjer på et stevne?

Si alltid ifra til trener og lagleder når dere kommer til stevnet slik at vi vet du er ankommet. Det er satt av tid til oppvarming/ innsvømming før selve konkurransene starter. Innsvømming er viktig for å bli kjent med bassenget, kjenne på vannet og våkne opp både fysisk og mentalt.

Etter innsvømming er det viktig at svømmerne holder seg varme. Det gjøres ved å tørke seg godt skifte til ny badedrakt/bukse og ta på seg en eller flere av klubbeffektene våre. Det er lurt å ta på seg både bukse, sokker og sko. Vi anbefaler å bruke sko/sandaler for å unngå stive og kalde legger.

15 til 25 minutter før start er ventetiden over og svømmerne skal begynne med oppvarming på land. Det inkluderer også å minne seg selv på de ting som er viktig (for eksempel må innslag i bryst/butterfly være med begge hender). Ta gjerne en prat med din trener for noen siste råd og veiledninger. Litt før start går en fram til starten tar av seg klærne og rister løs armer og bein. Nå er det tid til å gi alt man kan!

Etter en er ferdig med å svømme skal svømmeren gå til treneren sin for å få tilbakemelding.

Når skal barnet svømme? Et svømmestevne kan ofte være en lang affære. I løpet av et halv dag i bassenget svømmer man kanskje bare to-tre ganger. Mange foreldre lurer sikkert på når barnet svømmer slik at de kan ta med besteforeldre etc for å se på. Når påmeldingen er gjennomført sender vi ut påmeldingslisten til alle foreldrene. Da er det mulig, i hvert fall sånn omtrent, å beregne når barnet skal svømme basert på hvilket øvelsesnummer de har. Man aner selvsagt ikke hvor mange som deltar, men etter hvert som man har vært og sett på en del stevner får man litt oversikt over hvor store eller små de ulike stevnene er. På mange stevner lages det tidsskjema. Dette, i tillegg til startlister og resultatlister finner du på www.livetiming.no eller mobilversjonen.

Stafett: På de aller fleste stevner er det stafetter. Så lenge antallet går opp prøver vi å få det til slik at alle får svømme på et lag. Det forventes faktisk at alle deltar på stafett. På lokale stevner hvor foreldrene står for transporten selv har vi opplevd at svømmere har reist hjem før stevnet er ferdig. Siden stafettene ofte går på slutten av stevnedagen har dette medført at vi har manglet stafettsvømmere. I utgangspunktet skal ALLE svømme stafett. Om man absolutt ikke har mulighet til å delta må man informere om dette når man melder seg på stevnet.

Kosthold: Mat og drikke er veldig viktig under stevnet. Om morgenen er det viktig med en god frokost som inneholder mye karbohydrater. Ta også med en god matpakke som du kan spise ca. halveis i stevnet (grovt brød med proteinrikt pålegg). Under stevnet er det viktig og spise lite og ofte. Frukt, rosiner, brød, pasta og nøtter er gode forslag. Etter man har svømt er det også viktig og få i seg litt næring til musklene. Sjokolademelk og yoghurt er gode forslag. Man må drikke minimum en halv liter vann i timen, gjerne som saft eller sportsdrikk. Godteri, brus og andre søtsaker hører ikke hjemme på et svømmestevne.

Vi anbefaler alle å lese faktarkene fra Olympiatoppen (linker under)

Mat og drikke før trening/konkurranse

Mat og drikke under trening/konkurranse

Mat og drikke etter trening/konkurranse

Kosthold for unge idrettsutøvere

Viktigheten av væskeinntak for prestasjonen

Dugnadsarbeid i KSK

Det er veldig lite dugnasarbeid i KSK. Det er i all hovedsak to ting vi trenger hjelp til.

Stille som badevakt på åpen bading

Stille som tidtaker på egne svømmestevner.
Selge lodd til det årlige julelotteriet.

Hvordan kontakter jeg trenerne?

Mange lurer på dette. Vi vil derfor at dere først og fremst kontakter oppmenn hvis det er noe dere lurer på.

Oppmenn kan videreformidle forespørsler til trenerne hvis det er noe de ikke kan svare på selv. Hvis du av ulike årsaker ikke kan møte til en trening er det ikke nødvendig å gi beskjed om dette på forhånd.

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende. Er det info du savner? Send en epost til