Æresmedlemmer

Per mars 2020 har Karmøy Svømmeklubb 9 æresmedlemmer.
Disse er:

Reidar Leknes og Arne Storesund, utnevnt ved klubbens 10 års jubileum

Tor Kyvik og Torbjørn «Tobben» Sørensen, utnevnt ved klubbens 20 års jubileum

Signe Forsell, utnevnt ved klubbens 25 års jubileum

Torunn Waage, utnevnt mars 2010 ved klubbens årsmøte

Helge Heiberg, utnevnt ved klubbens 40 års jubileum

Vibeke Wee Hollund og Nina K. Sandhåland, utnevnt mars 2019 ved klubbens årsmøte

Eli Ådland Nilssen, utnevnt mars 2020 ved klubbens årsmøte

Styret er alltid åpne for forslag på personer som en mener har gjort seg fortjent til denne utmerkelsen.