Æresmedlemmer

Pr september 2013 har Karmøy Svømmeklubb 7 æresmedlemmer, disse er:

Reidar Leknes og Arne Storesund, utnevnt ved klubbens 10 års jubileum
Tor Kyvik og Torbjørn «Tobben» Søernsen, utnevnt ved klubbens 20 års jubileum
Signe Forsell, utnevnt ved klubbens 25 års jubileum
Torunn Waage, utnevnt mars 2010 ved klubbens årsmøte
Helge Heiberg utnevnt ved klubbens 40 års jubileum.
Styret er alltid åpne for forslag på personer som en mener har gjort seg fortjent til denne utmerkelsen.