Karmøy Svømmeklubb kan tilby følgende kurs:


– Babysvømming fra 10 uker til 2 år
– Småbarnssvømming fra 2 – 4 år
– Tilrettelagte kurs
– Hvalkurs
– Pingvinkurs
– Selungekurs
– Selkurs
– Rekruttkurs
– Nybegynnerkurs for voksne
– Crawlkurs for voksne

Det er viktig at barnet meldes på rett nivå på svømmekurs. Dersom barnet synes kurset er for enkelt, faller motivasjonen. Dersom barnet er meldt på et kurs med for vanskelig nivå, mister barnet følelsen av mestring. Ta kontakt pr telefon/sms/mail dersom du har spørsmål angående nivå.

– Rekruttkurs (innebærer utdrag av merkene sjøløve, delfin og hai). Etter endt rekruttkurs må barnet godkjennes av instruktør før en blir tatt opp som rekruttsvømmer i klubben. Barnet må ha klart selmerket for å starte på rekruttkurs. Alle kursdeltakere over 12 år bør løse lisens for å være forsikret gjennom NSF, utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen.

Dersom barnet har blitt meldt på til feil kurs i forhold til sine ferdigheter, kan Karmøy Svømmeklubb flytte barnet til rett nivå dersom det er ledig plass.