Kontingenter

Det betales kontingent forskuddsvis for et år av gangen. For gamle medlemmer sendes kontingentkravet ut like over nyttår, for øvrig ca. 14 dager etter første trening.
Etter sommerferien innrømmes 1/2 kontingent.

Gjeldende satser er for tiden:

Enkelt medlem rekrutt kr 1200,- pr. år
Enkelt medlem konkurranse kr 1500,- pr. år
Søsken halv kontingent
Støttemedlem kr 400,- pr. år, eller etter eget ønske

De av medlemmene som ønsker å endre sitt medlemskap må melde fra om dette til styremedlem B.

Eksempel:
To konkurranse svømmere i samme familie blir kr 2250,- pr år.
To rekrutter i samme familie blir kr 1800,- pr år.
En konkurranse og en rekrutt i samme familie blir kr 2100,- pr år.

Det er også halv medlemskontingent på evnt. tredje barnet.