Utmerkelser

Prestasjonsavhengige utmerkelser

Foruten alle de forskellige ferdighetsmerkene fra Norges Svømmeforbund, deler klubben ut prestasjonsplaketter / pokaler to ganger i året til de av medlemmene
som har oppnådd kravene.
Målet med disse utmerkelsene er å motivere / inspirere til videre trening /
utvikling som svømmer.

Krav til prestasjonsplakett og pokal Trykk her

Klubbmester

Hvem blir kåret til klubbmester? Trykk her