Rekrutt

Det anbefales at svømmerne i Rekrutt-gruppen trener tre til fire ganger per uke. Dersom barnet driver med annen idrett kan individuelle avtaler inngås med treneren. Det viktigste for barnas del er at de holder følge i den gruppen de trener i slik at de opplever glede med treningen. Gruppen har tilbud om å delta på lokale rekrutt og/eller åpne approberte stevner – avhengig av alder, kvalifikasjon eller barnets ønske.