Årsmøte 2017

Daniel Sandhåland Nyheter Leave a Comment

Del på Facebook

Kjære svømmeforeldre,

Årsmøte i klubben er onsdag 8. mars kl.17.45. Sted er klasserom på Vormedal Ungdomskole. Alle er velkommen.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Klubbens årsberetning, regnskap 2016 og budsjett 2017  kan fåes på epost etter 1 mars ved å ta kontakt med styret.