Årsmøte 2016

Daniel Sandhåland Ukategorisert Leave a Comment

Del på Facebook

Innkalling til årsmøte og saksliste foreligger her.

Innkalling til årsmøte 2016

Karmøy Svømmeklubb

Tirsdag 8.mars 2016 kl. 18.00

Vormedal ungdomsskole

Saksliste

Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3 Valg av møteleder

Sak 4 Valg av referent

Sak 5 Valg av 2 personer til å undertegne protokoll

Sak 6 Styrets årsmelding

Sak 7 Årsregnskap 2015 – regnskap og revisors beretning deles ut i møtet

Sak 8 Forslag til nye vedtekter

Sak 9 Forslag til ny organisasjonsplan

Sak 10 Fastsetting av medlemskontingent 2017

Sak 11 Budsjett 2016- deles ut i møtet

Sak 12 Innkomne forslag – ingen forslag fremmet pr 23.2.16

Sak 13 Valg,Valgkomitéens forslag legges fram i møtet

Utdeling avutmerkelser
Avslutning

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem hafylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned og ha betalt kontingent. Dersom foresatte skal ha stemmerett må en ha betalt støttemedlemskap.

Vel møtt!

Mvh Styret

Link til Årsmeldingen for 2015 Årsmelding 2015.pdf