Krisehåndtering

Kriseplan, samt rutiner ift uønskede hendelser ved vold og trusler, seksuell trakassering, mobbing og ved akutt sykdom. Karmøy Svømmeklubb har et kriseteam med kriseplan ved behov. Hvis du har noe å melde kan du kontakte:

Daglig Leder Daniel Sandhåland, tlf: 47390826
Styreleder Trond Abrahamsen, tlf: 48849799
Sykepleier ved styret, Andrika Hagfjäll-Lande: 92259404
Representant for barneidretten KSK Anne Marte Møinichen, tlf: 48109145

Viktige telefonnummer hvis du har behov for umiddelbar hjelp:
Politi: 112
Brann: 110
Medisinsk nødtelefon: 113
Legevakten: 116 117

Hvis du ønsker å lese litt mer om temaet kan du besøke Norges idrettsforbund linker her under. KSK følger NIF sine retningslinjer ifh til vold og trusler, seksuell trakassering og ved mobbing.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/retningslinjer/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/vold-og-trusler/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/mobbing/