Kontingenter

Det betales kontingent forskuddsvis for et år av gangen. For gamle medlemmer sendes kontingentkravet ut like i løpet av januar eller februar. Nye medlemmer blir tilsendt kontingent fortløpende.

Gjeldende satser er for tiden:

Enkeltmedlem rekruttsvømmer kr. 1500,- pr. år.
Enkeltmedlem konkurransesvømmer kr. 1800,- pr. år.

Det gis ikke lenger søskenmoderasjon etter vedtak i årsmøtet 2018.