Administrasjon:

Rolle Navn Telefonnummer
Daglig Leder Daniel Sandhåland 47390826
Svømmeskoleansarlig Daniel Sandhåland 45889329
Oppmann konkurransesvømmere Helena Helgesen 97561744
Oppmann rekruttsvømmere Eva Utseth Gangstø 99436242
Leder sportslig utvalg Trond Abrahamsen 48849799

 

Trenere:

Rolle Navn Telefonnummer
Hovedtrener og ansvarlig konkurransetrener Karmøyhallen Daniel Sandhåland 47390826
Ansvarlig konkurransetrener Vormedalshallen Krisztian Hauer 92404602
Mellomgruppetrener Karmøyhallen Tore Frøyland-Jensen 91671713
Mellomgruppetrener Vormedalshallen Ivan Larsen  
Ansvarlig rekruttrener Ivan Larsen og Kjell Audun Skogen  
Rekruttrener Vormedalshallen Ivan A. Larsen 47316373
Rekruttrener Karmøyhallen Kjell Audun Skogen 92879951

Instruktører:

Rolle Navn Telefonnummer
Instruktør David Sandhåland  
Instruktør Eli Ådland Nilssen  
Instruktør Annelise Nilssen  
Instruktør Lars Magne Lund  
Instruktør Per Steinar Nilssen  
Instruktør Anja Ytreland  
Instruktør Birgitte Ytreland  
Instruktør Celina Valderhaug  
Instruktør Marlene Madsen Fossdal  
Instruktør Hanne Frøyland-Jensen  
Instruktør Johann Varne Thorsen  
Instruktør Rakel Eriksen  
Instruktør    
Instruktør    
Instruktør Johanne Øygarden  
Instruktør Karsten Waage Johannessen  
Instruktør Tim Seeberg  
Instruktør Kristian Gunnarshaug  
Instruktør Ivan A. Larsen  
Instruktør Haakon Undheim  
Instruktør Christina Vestre