Verdier

 

Våre kjerneverdier er grunnleggende verdier som utgjør basis for all aktivitet i regi av KSK. Alle som er involvert i klubben skal sette seg inn kjerneverdiene og forventningene vi har til hverandre som deltakere i organisasjonen. Verdiene skal hjelpe oss å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre og klargjøre vår identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli.
Våre tre kjerneverdier er: Samhold-ærlighet-kraft

Visjon
”Vi skal bidra til at svømming er den mest fremgangsrike aktiviteten på Haugalandet.”

Samhold:
Det legges stor vekt på fellesskap og samhørighet med andre i klubben, på tvers av kjønn, alder, funksjonsgrad, sosial og etnisk bakgrunn. Det skal tilstrebes å ha en god lagånd, svømmerne skal være stolte av sin klubbtilhørighet. Vi har det gøy sammen. Vi deler ros og ris, berømmelse og gode resultater. Vi støtter hverandre i motgang. Vi setter fokus på trivsel og legger til rette for mestring på alle nivåer, slik at vi får fram idrettsgleden i et samspill mellom trenere, instruktører og medlemmer. Vi gir av oss selv for å skape et stimulerende og godt svømmemiljø. KSK skal være en klubb der det er godt å være.

Ærlighet:
Vi sier hva vi mener og mener det vi sier. Vi har ingen skjult agenda overfor hverandre. Vi opptrer åpent og ærlig slik at vi skaper et trygt miljø, der vi i tillit og respekt kan verdsette hverandre og gjøre hverandre bedre. Det skal være en høy grad av god sportsånd i KSK bygget på ærlighet. Ærlighet er en forutsetning for å lære å utvikle seg, og vi ønsker nye ideer velkomne. Vi er respektfulle og lyttende. Vi er tilpasningsdyktige og smidige. Vi er rause med hensyn til ros for å glede andre. Vi oppmuntrer og hjelper hverandre og gir konstruktive tilbakemeldinger. Vi er rause og ærlige ovenfor medlemmer i andre svømmeklubber.

Kraft:
Kraft betyr kroppsstyrke og kraft i svømmetak. Kraft og styrke hos medlemmene til å gjennomføre planer og nå mål, om det er i ledelsen, svømmeopplæring, trening eller i en konkurransesituasjon. Kraften og lagånden i klubbens medlemmer på alle nivåer skal være sterk nok til å binde de sammen, slik at alle føler seg verdsatte og som en del av fellesskapet. Ledere, trenere og styret med foresatte skal føle mestring gjennom videreutvikling innenfor sine felt og utfra dette ha en positiv kraft som kan overføres til de barn og unge som driver med svømming på ulike nivå. KSK skal være en kraftfull organisasjon som skal være en forbilledlig klubb for alle innen idretten.