Politiattest

I Karmøy Svømmeklubb (KSK) blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal framskaffe politiattest. Politiet sender ut attest til alle over 15 år.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.

Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

  1. Søknaden om politiattest fylles ut av den søknaden gjelder for.
  2. Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ansvarlig representant i klubben. KSK skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Attesten skal framvise følgende styremedlem i KSK:

Andrika Hagfjäll-Lande

sekreterksk@gmail.com

922 59 404

Representanten har taushetsplikt ovenfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Ny ordning!

Fra og med 1.juli 2014 er det opprettet en ny ordning med å søke om politiattest.

Søknaden må nå sendes elektronisk til politiet. Her finner du det nye skjemaet som må brukes, for deg over 15 år:

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Her finner dere vedlegget som trengs for å sende inn politiattest søknaden Politiattest vedlegg

Du kan lese mer om krav til politiattest på NIF sin nettside:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

NB: I den nye ordningen med innhenting av politiattester blir idrettslagene bedt om å fylle ut et eget skjema for hver enkelt søker, der de blir bedt om å fylle ut blant annet FORMÅL og HJEMMEL:

Fyll inn følgende:

Formål:
Oppgave i frivillig organisasjon som medfører et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Hjemmel:
Politiregisterforskriften §34-1, jfr politiregisterloven §39 (1)