Kontigenter

Det betales kontingent forskuddsvis for et år av gangen. For gamle medlemmer sendes kontingentkravet ut like over nyttår, for øvrig ca. 14 dager etter første trening.

Gjeldende satser er for tiden:

Enkelt medlem rekrutt kr 1500,- pr. år
Enkelt medlem konkurranse kr 1800,- pr. år