Årsmøte 2018

Daniel Sandhåland Nyheter Leave a Comment

Del på Facebook

Kjære svømmeforeldre,

Årsmøte i klubben er torsdag 8. mars kl.18.00. Sted er Vormedal ungdomsskole. Alle er velkommen.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Klubbens årsberetning, regnskap 2017 og budsjett 2018  kan fåes på epost etter 1 mars ved å ta kontakt med styret.

Forslag til saker utover ordinære årsmøtesaker må være styret i hende innen 23.2.18 og sendes til karmoysk@gmail.com.